På svenska  In English
 

Bostadsköp på Costa del Sol

I samband med bostadsköp har man många frågor och funderingar. Här nedan ser ni savret på de vanligaste frågorna man ställer innan bostadsköpet. Vi svarar gärna på alla frågor som gäller bostadsköp i Costa del Sol. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller behöver hjälp i samband med köpet.

Vad ska man tänka på innan bostadsköpet?

Skaffa NIE

NIE – nummer är ett spanskt identitetsnummer för utländska medborgare. Detta kan man göra själv eller via advokaten.

Ett konto i spansk bank

Upprätta ett konto i spansk bank. Man ska ha med sig sitt pass och sitt NIE-nummer.

Extra kostnader i samband med köpet av bostaden

Det tillkommer extrakostnader i samband med köpet av bostaden. Man ska räkna med 13–15% av det totala bostadspriset för skatter och extra kostnader.

Extra kostnader som tillkommer i samband med fastighetsköpet:
fastighetsregistret, notarie, juridiska arvoden. På nybyggnation tillkommer moms (IVA).

När man gör en beräkning av bostadsköpet ska man också räkna på drivkostnader som tillkommer i samband med ägandet av bostaden. Årlig skatt (IBI), elräkningar, vattenräkningar, sophämtning. Bor man i en urbanization ska man betala en samfällighetsavgift som gåt till ägarna i komplex för att betala underhåll av pool, trädgårdsskötsel, vakter mm.

Hur går köpprocessen till?

Reservera bostaden

När du hittat en bostad som du vill köpa måste den reserveras. Bostaden tas bort från marknaden. Reservationsavgift är 6000 EUR, det beloppet dras sedan bort från den totala summan. Reservationsavgift kan återbetalas om det uppstår problem med fastighetens legala status.

Köpekontrakt

Köpekontrakt (PPC) skrivs inom 14–30 dagar från det att reservationsavgiften lagts.                      

Handpenning

Handpenning 10–20 % av fastighetspriset betalas till säljaren, detta förbinder enligt lag att köpet genomförs till fullo. 
Om man inte fullföljer köpet för att man har ångrat sig återbetalas inte handpenningen. Om köpet av bostaden inte fullföljs av annan anledning är det viktigt att man har juridiskt hjälp föra att få handpenningen återbetald.

Tillträde till bostaden

Samma dag som lagfarten skrivs under ska man få tillträde till bostaden. Lagfarten undertecknas hos notarius publicus av båda parter eller advokaten som har fullmakten att underteckna lagfarten.

Registrering

Registrering av bostadsköpet sker i samband med lagfarten. Din advokat, å dina vägar, betalar avgifter och skatter relaterade till köpet av bostaden. Advokaten tar hand om alla formaliteter angående registreringen av lagfarten. Den slutliga registreringen kan ta upp till tre månader.

Hur lång tid tar köpprocessen?

Detta kan variera beroende på olika faktorer. Kommer du att ansöka om lån för att köpa bostaden eller betala kontant. Kommer du att närvara själv vid köpet av bostaden eller lämna fullmakt till en advokat. Om allt går smidigt kan köpet av bostaden genomföras inom en till tre månader. När man har hittat bostaden som man önskar köpa lämnas en reservationsavgift, bostaden tas bort från marknaden och advokaterna börjar kontrollera alla legala aspekter.

Hur kan man finansiera bostadsköpet?

Vi samarbetar med spanska banker som kan hjälpa med finansieringen av bostadsköpet. Normalt kan man belåna upp till 70% av den aktuella summan av bostaden.

 
 
  |  
  |  
  |